Kwaliteitsgarantie

De geneesmiddelen die je inneemt, dienen een goede kwaliteit te hebben. Dit vormt op zich niet zozeer een probleem omdat er wettelijk heel hoge criteria vastgelegd zijn waaraan de geneesmiddelen dienen te voldoen. Er bestaat een dienst voor geneesmiddelenonderzoek (DGO een onderdeel van de Algemene Pharmaceutische Bond) die regelmatige analyses en controles uitoefent op geneesmiddelen, grondstoffen en APB-labelproducten .

Je apotheker verdeelt naast geneesmiddelen ook niet-medicamenteuze middelen. Het spreekt vanzelf dat ook deze producten kwaliteitsvol moeten zijn. Deze kwaliteit wordt door je apotheker in samenwerking met de Algemene Pharmaceutische Bond gewaarborgd. Zij hebben hiervoor het kwaliteitslabel in het leven geroepen. Het label waarborgt dat het product conform is aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen en beantwoordt aan de vereiste kwaliteitsnormen voor gezondheidsproducten.
Dit label wordt onder meer toegekend aan cosmeticaproducten, bepaalde mond- en tandhygiëneproducten .
Momenteel dragen al meer dan duizend producten uit het randassortiment van de apotheek dit kwaliteitscontrolelabel :

kwaliteitslabell apb.jpg


Voor meer informatie over producten met dit label klik mortier.