Autisme

Autisme

De hersenen van kinderen met autisme ontwikkelen zich op een andere manier dan bij de meeste mensen. Omdat ze prikkels als losse informatie ervaren, is het voor hen lastiger om de wereld rondom hun te begrijpen. Geen gemakkelijke opdracht voor zowel de kinderen als hun ouders.

Specifieke vragen?
Wat is autisme?

Autisme is de verzamelnaam voor een groep aandoeningen die gekenmerkt worden door een stoornis in de werking van de hersenen. Bepaalde informatie wordt in de hersenen niet goed verwerkt. De oorzaak is nog niet bekend. Het autistisch beeld is het duidelijkst herkenbaar tussen het derde en zesde levensjaar.

Mensen met autisme hebben in de eerste plaats moeilijkheden met sociale contacten. Om die reden wordt er ook wel eens gesproken over een contactstoornis. Ze hebben het moeilijk met het begrijpen van wat de ander wil, maar ook met het begrijpen van wat van hen verwacht wordt. Dit kunnen eenvoudige opdrachten of wensen zijn, maar ook meer subtiele wensen of verwachtingen. Iemand met autisme maakt dan ook een sociaal onhandige indruk. Autisme betekent trouwens niet altijd dat contact met anderen wordt vermeden of afgewezen. Vaak hebben ze een sterke nood aan contact, ze weten echter niet dit in de juiste vorm te gieten of te doseren. In de tweede plaats is bij mensen met autisme sprake van moeilijkheden op het gebied van communicatie. De taalontwikkeling is meestal vertraagd, anderen praten juist heel veel, maar vallen op door hun woordkeuze, intonatie en herhalingen. Het lukt de meesten niet hun gevoelens onder woorden te brengen. In de derde plaats hebben veel mensen met autisme moeite met het aanvaarden van veranderingen. Zij vertonen repetitief gedrag en hebben meestal eenzijdige interesses. Ook hebben zij een beperkt voorstellingsvermogen en kunnen meestal geen onderscheid maken tussen fantasie en werkelijkheid.

Autisme gaat ook meestal samen met motorische onhandigheid en onlogische angsten. Soms wordt dit verkeerd ingeschat door artsen en hulpverleners "je kind is enkel angstig, zeker niet autistisch" Sommigen van hen beschikken ook over een fantastisch geheugen en slagen er hierdoor in hun handicap te verbergen voor anderen. Het stellen van een diagnose is zeker geen eenvoudige zaak, maar wel heel belangrijk. Hoewel autisme nog steeds ongeneeslijk is en de diagnose dus met grote zorg moet worden gesteld, verlangen de meeste ouders zekerheid voor wat betreft de problematiek van hun kind. Het laat hen toe aan het verwerkingsproces te beginnen en geeft hen een beter inzicht in de noden van dit kind.      

Lees meer

Lees minder

Er zijn momenteel geen beschikbare producten gevonden voor deze categorie!
Contactformulier
Voornaam:
     
Achternaam:
     
Email:
     
Jouw vraag / opmerking: